blank

Vrijwillgers gezocht!

English Nederlands

Komende evenementen

05/07/2019:Open les / demo ringenzwaaien
20/07/2019-01/09/2019:Zomervakantie
   Agenda ►...

KNGU logo

Jaarlijkse Algemene Vergadering

Ter vaststelling van de jaarstukken over 2018 houden wij op woensdag 15 mei 2019 onze Jaarlijkse Algemene Vergadering in de sociale ruimte van turnhal Cascade aan de Delflandlaan 6 te Voorburg. Vanaf 19.45 is er voor iedereen gelegenheid een kopje koffie te drinken. Om 20.00 uur beginnen we met de jaarvergadering. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid voor een drankje.

We nodigen alle leden van 16 jaar en ouder, de ouders van de jeugdleden, de leden van de Technische Commissie, leden van verdienste en ereleden van S.O.S. van harte uit om met ons mee te denken over het gevoerde en nog te voeren beleid binnen onze vereniging.

U kunt hier de agenda voor de JAV 2019 downloaden:

De volledige vergaderstukken zijn op te vragen bij de secretaris, Patrick Rugebregt (e-mail: secretaris@sos-voorburg.nl).