blank

GCA 2012

blank

Vanaf 19 nov weer les voor 18+ !

English Nederlands

Komende evenementen

01/12/2020:Sinterklaasfeest
19/12/2020-03/01/2021:Kerstvakantie
   Agenda ►...

KNGU logo

Sport & Cultuurkaart logo

Gedragsregels

Samen voor Sportiviteit & Respect S.O.S. streeft ernaar om een veilig sportomgeving te bieden. Een sportomgeving waarin seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld niet aan de orde zijn.

Binnen S.O.S. hanteren wij de gedragsregels die door het KNGU zijn op gesteld. Deze regels gelden voor begeleiders, leiding, assistenten en voorturn(st)ers in de gymnastiek, bestuursleden en alle andere personen die met de leden van S.O.S. werken. Deze gedragscode kunt u hier (in PDF-formaat) lezen.

Pesten wordt niet getolereerd binnen S.O.S.! De leiding is hier in de lessen attent op. Mocht het desondanks toch voorkomen, dan kan het lid of de ouder/verzorger dit melden bij de leiding of het bestuur, zodat we daartegen stappen kunnen ondernemen.

U kunt als (ex)lid, ouder/verzorger van een (ex)lid, aspirant-lid, TC-lid, bestuurslid of vrijwilliger van S.O.S. voor klachten en advies terecht bij de daarvoor aangestelde vertrouwenspersoon, Marja van Dam (e-mail: vertrouwenspersoon@sos-voorburg.nl). Klachtenafhandeling en geheimhouding staan daarbij voorop.