blank

blank

Sinds 19 mei weer binnenlessen!! (binnen corona-restricties)

English Nederlands

Komende evenementen

04/07/2021:Turn, Fun & Jump dag
5-9/07/2021:Laatste lessen muv senioractief & selectie
12-17/07/2021:Laatste lessen senioractief & selectie
17/07-29/08/2021:Zomervakantie
   Agenda ►...

KNGU logo

Sport & Cultuurkaart logo

Gedragsregels

Samen voor Sportiviteit & Respect S.O.S. streeft ernaar om een veilig sportomgeving te bieden. Een sportomgeving waarin seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld niet aan de orde zijn.

Binnen S.O.S. hanteren wij de gedragsregels die door het KNGU zijn op gesteld. Deze regels gelden voor begeleiders, leiding, assistenten en voorturn(st)ers in de gymnastiek, bestuursleden en alle andere personen die met de leden van S.O.S. werken. Deze gedragscode kunt u hier (in PDF-formaat) lezen.

Pesten wordt niet getolereerd binnen S.O.S.! De leiding is hier in de lessen attent op. Mocht het desondanks toch voorkomen, dan kan het lid of de ouder/verzorger dit melden bij de leiding of het bestuur, zodat we daartegen stappen kunnen ondernemen.

U kunt als (ex)lid, ouder/verzorger van een (ex)lid, aspirant-lid, TC-lid, bestuurslid of vrijwilliger van S.O.S. voor klachten en advies terecht bij de daarvoor aangestelde vertrouwenspersoon, Marja van Dam (e-mail: vertrouwenspersoon@sos-voorburg.nl). Klachtenafhandeling en geheimhouding staan daarbij voorop.