blank

blank

Sinds 19 mei weer binnenlessen!! (binnen corona-restricties)

English Nederlands

Komende evenementen

04/07/2021:Turn, Fun & Jump dag
5-9/07/2021:Laatste lessen muv senioractief & selectie
12-17/07/2021:Laatste lessen senioractief & selectie
17/07-29/08/2021:Zomervakantie
   Agenda ►...

KNGU logo

Sport & Cultuurkaart logo

Vraag & Antwoord

Hieronder staan de antwoorden op de meeste gestelde vragen.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de ledenadministratie:
e-mail: ledenadministratie@sos-voorburg.nl
telefoon: 06-57305796 (bereikbaar op werkdagen tussen 19.00 - 21.00 uur)

Vragen

Lidmaatschap

Contributie

Overig

Antwoorden

Lidmaatschap

Kan ik een proefles volgen?
U of uw kind mag eerst gratis twee proeflessen bij ons volgen - mits er geen wachtlijst voor de betreffende les is (zie het lesrooster). U hoeft zich hier dan niet van tevoren voor op te geven. Als er een wachtlijst voor de les van uw gading is, neem dan contact op met de ledenadministratie.
Als u / uw kind mee wilt doen aan de les, trek dan gemakkelijk zittende (sport)kleding aan.
Houdt u wel rekening met vakanties en andere feestdagen waarop lessen niet doorgaan, zodat u niet voor niets komt. Deze data worden op deze website aankondigd in de agenda. Daarnaast kunnen er door onvoorziene omstandigheden ook lessen uitvallen zonder dat dit op de website staat aangekondigd.

Hoe kan ik me inschrijven?
U mag altijd eerst gratis twee proeflessen bij ons volgen. U hoeft zich hier niet van tevoren voor op te geven.
Mocht u(w kind) het na de proeflessen leuk vinden en lid willen worden van onze vereniging, dan krijgt u van de leiding een inschrijfformulier mee dat u ingevuld en met machtiging voor automatische incasso van de contributie aan de ledenadministratie moet sturen (voor het adres zie het inschrijfformulier). U kunt dit formulier ook downloaden van deze website via de button Lid worden.
Als lid van S.O.S. kunt u daarna deelnemen aan de lessen, wedstrijden en activiteiten van de vereniging, en bent u via de KNGU verzekerd voor ongevallen.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?
Opzegging van het S.O.S.-lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie (e-mail: ledenadministratie@sos-voorburg.nl).
U krijgt een bevestiging van de ledenadministratie als de uitschrijving is verwerkt.
Opzeggen dient uiterlijk één maand vóór aanvang van de contributieperiode schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie, d.w.z
vóór 1 augustus om per 1 september te stoppen, en
vóór 1 januari om per 1 februari te stoppen.
Er wordt GEEN restitutie verleend over gedane betalingen!
LET OP!
Opzegging van het lidmaatschap bij andere adressen (o.a. aan trainers of trainsters) zal niet worden geaccepteerd en wordt ook niet verwerkt. Betreffende leden blijven dan lid en blijven dus ook contributieplichtig!!!
Zolang u van de ledenadministratie nog geen bevestiging van uitschrijving hebt ontvangen, is uw opzegging nog niet ontvangen of nog niet verwerkt.
De Wet van Dam, die bepaalt dat consumenten hun langlopende contracten (zoals abonnementen) na de eerste stilzwijgende verlenging op elk moment mogen opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand, geldt NIET voor het lidmaatschap van verenigingen!!! Dit betekent dat een sportvereniging nog steeds het recht heeft zelf via haar statuten te bepalen welke verlenging en opzegtermijn zij hanteert - in het geval van S.O.S. betekent dit dat uw lidmaatschap telkens met een half jaar wordt verlengt tenzij u een maand van tevoren opzegt.

Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?
U kunt de adreswijziging per email aan de ledenadministratie (ledenadministratie@sos-voorburg.nl) doorgeven. Vermeld altijd aan welke les u of uw kind deelneemt (dag, tijdstip, zaal, leiding), uw oude adres, uw nieuwe adres en de verhuisdatum.
U kunt uw verhuisbericht (met dezelfde gegevens) ook per post sturen naar:
Johannes Camphuijsstraat 334
2593 CZ Den Haag

Wat kan ik doen met mijn lidmaatschap bij langdurige ziekte / blessure?
Bij langdurige blessure of ziekte heeft men de volgende opties:
• Gewoon lid blijven en weer gaan sporten zodra de blessure/ziekte over is. Dit is vooral geschikt voor blessures/ziektes die van kortere duur zijn.
• Uitschrijven als SOS-lid per eerstvolgende gelegenheid (vóór 1 januari = per 1 februari uitgeschreven of vóór 1 augustus = per 1 september uitgeschreven) en opnieuw inschrijven als lid wanneer men weer wil/kan sporten (inschrijven kan op elk moment, u betaalt dan wel opnieuw inschrijfgeld). Dit is vooral geschikt voor langdurige blessures of ziekten.

Hoe kan ik wisselen van les?
Wanneer u of uw kind vanwege leeftijd of andere omstandigheden wilt wisselen van les, dan moet u dit aangeven bij de leiding van de huidige les waaraan u / uw kind deelneemt. De leiding zorgt er dan voor dat u door de ledenadministratie overgeschreven wordt naar een andere les en zij zorgen er ook voor dat de leiding van de nieuwe les over de benodigde gegevens beschikt.

Ik kan/wil niet meer sporten maar blijf graag betrokken bij SOS Voorburg
Voor leden die na een actief sportend lidmaatschap niet meer willen/kunnen sporten maar wel betrokken willen blijven bij de vereniging is er het 'slapend lidmaatschap'. Dit lidmaatschap houdt in dat u tegen een lagere contributie lid blijft van S.O.S en de KNGU, maar geen lessen meer mag volgen.
LET OP: Slapend lidmaatschap geldt voor een hele contributieperiode en moet vooraf worden geregeld. Aanmelding via de ledenadministratie (e-mail: ledenadministratie@sos-voorburg.nl of telefonisch op werkdagen tussen 19.00 - 21.00 uur: 06-57305796).

Hoe kan ik me opgeven voor een extra les?
Bestaande SOS-leden die een extra les willen gaan volgen, kunnen het beste contact opnemen met de ledenadministratie (e-mail: ledenadministratie@sos-voorburg.nl of telefonisch op werkdagen tussen 19.00 - 21.00 uur: 06-57305796). Opgeven via het aanmeldingsformulier kan er toe leiden dat u per ongeluk als voor een nieuw lid wordt aangezien.
N.B.: I.v.m. de regels van het Bureau Ooievaarspas kunnen Ooievaarspashouders alleen aan het begin van het seizoen er een extra les bijnemen, niet gedurende het seizoen (na het scannen)!

Contributie

Waarom kan ik alleen via automatische incasso betalen?
Sinds 1 oktober 2005 is het voor nieuwe leden alleen nog maar mogelijk om via automatische incasso te betalen. Daarom moet iedereen, óók Ooievaarspashouders, bij aanmelding een incassomachting afgeven.
Voordelen van automatische incasso voor de leden:
• U vergeet nooit om de contributie te betalen.
• Geen rompslomp meer van het steeds weer regelen van terugkerende betalingen.
• U kunt altijd zonder opgaaf van redenen het afgeschreven bedrag terug laten boeken.
Voordelen van automatische incasso voor S.O.S.:
• Het bespaart ons enorm veel (vrijwilligers)werk.
• Alle contributie wordt op tijd betaald, waardoor we ons de extra kosten en moeite van het maken en verwerken van aanmaningen kunnen besparen.
• Besparing van kosten van acceptgiro's en enveloppen.
Alleen leden die reeds (onafgebroken) lid waren vóór 1 oktober 2005 kunnen blijven betalen middels een nota. Wel worden hiervoor per betalingsperiode administratiekosten in rekening gebracht.

Krijg ik korting met de Ooievaarspas?
Ja, houders van de Ooievaarspas krijgen sinds 2008 bij S.O.S. 50% korting op hun contributie (niet op het inschrijfgeld!!) op vertoon van hun Ooievaarspas; kinderen t/m 17 jaar kunnen op basis van Kinderen Doen Mee 100% korting krijgen. Neem voor nadere informatie hierover contact op met de ledenadministratie.
N.B. De Ooievaarspassen moeten conform de regels van het Bureau Ooievaarspas worden gescand op geldigheid. Hierbij moet de pashouder zelf aanwezig zijn! Bij kinderen wordt dan meteen ook gecontroleerd of ze bij S.O.S recht hebben op de Kinderen Doen Mee korting.
• Nieuwe leden die op hun aanmeldingsformulier aangeven een Ooievaarspas te hebben worden na hun aanmelding door de ledenadministratie opgeroepen om hun pas te laten scannen.
• Bestaande leden waarvan bij S.O.S bekend is dat zij een Ooievaarspas hebben worden aan het begin van het seizoen door de ledenadministratie uitgenodigd om hun pas te laten scannen.
• Bestaande leden die oorspronkelijk geen Ooievaarspas hadden maar er op een gegeven moment eentje krijgen, moeten dit zelf aan S.O.S. melden en contact opnemen met de ledenadministratie om hun pas te laten scannen.
De contributiekorting gaat pas de eerstvolgende contributieperiode na het scannen in. Laat u de pas niet scannen of blijkt hij niet meer geldig, dan vervalt uw korting en betaalt u voortaan de normale SOS-contributie! Er wordt door S.O.S. niet achteraf alsnog restitutie verleend over gedane betalingen.

Wat zijn de inschrijfkosten?
De inschrijfkosten bedragen eenmalig 5 euro. Deze worden in rekening gebracht bij de eerste betaling.
Ooievaarspashouders krijgen geen korting op het inschrijfgeld!

Waarom moet ik KNGU bondscontributie betalen?
De bondscontributie is het bedrag dat leden van gymnastiekverenigingen jaarlijks aan de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) moeten betalen. Alle KNGU-leden (verenigingen) zijn middels de Bondscontributie verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen.
De hoogte van de bondscontributie wordt jaarlijks door de KNGU vastgesteld. Er vindt geen restitutie van bondscontributie plaats als u gedurende het jaar uw lidmaatschap van S.O.S. opzegt.

Waarom betalen notabetalers een hogere contributie?
Notabetalers krijgen per post een papieren nota toegezonden, vandaar dat zij extra administratiekosten betalen bovenop de normale contributie.

Overig

Wat voor kleding moet ik dragen tijdens de lessen / wedstrijden?
Tijdens de lessen is het verenigingstenue niet verplicht: gemakkelijk zittende (sport)kleding is ook toegestaan.
Bij de turnlessen is het vanwege de veiligheid niet toegestaan om op sokken te sporten, men moet òf turnschoentjes dragen worden òf op blote voeten gaan.
Bij wedstrijden, uitvoeringen of demonstraties zijn leden wèl verplicht de voorgeschreven clubkleding te dragen! Wie incorrect gekleed op een wedstrijd, uitvoering of demonstratie verschijnt, kan van deelname uitgesloten worden.
De S.O.S.-clubkleding is te koop bij Sport2000 in Voorburg.

Wanneer zijn de vakanties?
Er worden geen lessen gegeven tijdens de basisschoolvakanties. De senior-lessen en lessen in Essesteyn gaan door tot de zomervakantie, de overige lessen (turnen, peuter/kleutergym, freerunning, etc.) stoppen een week vóór de zomervakantie. Alle lessen starten meteen na de zomervakantie.
De precieze data vindt u in de Agenda.

Zijn er lessen met een wachtlijst?
In het lesrooster staat aangegeven of er voor een bepaalde les een wachtlijst is.
Als er voor een bepaalde les een wachtlijst is, dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie (e-mail: ledenadministratie@sos-voorburg.nl of telefonisch op werkdagen tussen 19.00 - 21.00 uur: 06-57305796) om op de wachtlijst geplaatst te worden.
U kunt ook in ons lesrooster kijken of er op een andere dag/tijd/locatie een soortgelijke les zonder wachtlijst is.