blank

Vrijwillgers gezocht!

English Nederlands

Komende evenementen

05/07/2019:Open les / demo ringenzwaaien
20/07/2019-01/09/2019:Zomervakantie
   Agenda ►...

KNGU logo

Contributie

Op de afgelopen jaarvergadering in april 2018 zijn de onderstaande contributies voor het seizoen 2018-2019 vastgesteld:

per 1 sep 2018
op jaarbasis per periode
t/m 6 jaar (1 uur/week) EUR 151,96 EUR 75,98
7 t/m 15 jaar (1 uur/week) EUR 163,78 EUR 81,89
16 jaar en ouder (1 uur/week) EUR 190,78 EUR 95,39
"slapend" lid EUR 45,58 EUR 22,79
inschrijfgeld (eenmalig) EUR 5,00
administratiekosten (per storno) EUR 4,00
voorselectie (3½ uur/week) *) EUR 441,40 EUR 220,70
B-selectie t/m 15 jaar (4 uur/week) *) EUR 501,40 EUR 250,70
B-selectie 16 jaar e.o. (4 uur/week) *) EUR 506,20 EUR 253,10
selectie 18+ (1¾ uur/week) *) EUR 236,20 EUR 118,10

*) Selectielessen ism AVGV en Gymnova. De contributie is gelijk aan die bij AVGV en Gymnova.

In de S.O.S.-contributie zit tevens inbegrepen het bondsgeld voor de KNGU:

  • t/m 15 jaar: EUR 21,40 per jaar (2018)
  • 16 jaar en ouder: EUR 26,20 per jaar (2018)

Contributie-inning

De contributie dient te worden voldaan in 2 periodes van 5 maanden, nl. sep-jan en feb-jun. In de periode jul/aug wordt geen contributie geheven.

De contributie wordt geïnd middels automatische incasso aan het einde van de eerste maand van de periode, op het gironummer van de vereniging (NL12 INGB 0000 147147). Per stornering worden adminstratiekosten in rekening gebracht (zie hierboven).

Contributiebetaling is ALLEEN mogelijk via automatische incasso, geen andere betalingmogelijkheden!!! Wie lid wil worden, MOET een incassomachtiging afgeven - óók Ooievaarspashouders!
Uitzondering: leden die reeds (onafgebroken) lid waren vóór 1 oktober 2005 kunnen blijven betalen middels een nota. Zij betalen hiervoor per periode 4 euro extra (8 euro per jaar).

Inschrijfgeld

Bij aanmelding als lid van S.O.S. is voor ieder nieuw lid afzonderlijk een eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van EUR 5,- dat moet worden voldaan bij de eerste contributiebetaling.

Kortingen

Bij het volgen van een tweede en volgende les hoeft voor de goedkoopste les(sen) slechts 2/3 contributie betaald te worden.
Het vierde betalende lid van een gezin is gratis (geldt voor het jongste lid).
N.B. De selectielessen vallen buiten deze regelingen!

Ooievaarspas logo Houders van de Ooievaarspas krijgen sinds 2008 bij S.O.S. 50% korting op hun contributie (niet op het inschrijfgeld!!) op vertoon van hun Ooievaarspas, kinderen t/m 17 jaar kunnen op basis van Kinderen Doen Mee 100% korting krijgen als dit de eerste sport van het kind is. Neem voor nadere informatie hierover contact op met de ledenadministratie.
N.B. De Ooievaarspassen moeten conform de regels van het Bureau Ooievaarspas worden gescand op geldigheid. Hierbij moet de pashouder zelf aanwezig zijn! Bij kinderen wordt dan meteen ook gecontroleerd of ze bij S.O.S recht hebben op de Kinderen Doen Mee korting.
• Nieuwe leden die op hun aanmeldingsformulier aangeven een Ooievaarspas te hebben worden na hun aanmelding door de ledenadministratie opgeroepen om hun pas te laten scannen.
• Bestaande leden waarvan bij S.O.S bekend is dat zij een Ooievaarspas hebben worden aan het begin van het seizoen door de ledenadministratie uitgenodigd om hun pas te laten scannen.
• Bestaande leden die oorspronkelijk geen Ooievaarspas hadden maar er op een gegeven moment eentje krijgen, moeten dit zelf aan S.O.S. melden en contact opnemen met de ledenadministratie om hun pas te laten scannen.
De contributiekorting gaat pas de eerstvolgende contributieperiode na het scannen in. Laat u de pas niet scannen of blijkt hij niet meer geldig, dan vervalt uw korting en betaalt u voortaan de normale SOS-contributie! Er wordt door S.O.S. niet achteraf alsnog restitutie verleend over gedane betalingen.

Slapend lidmaatschap

Voor niet actief sportende leden is het mogelijk om "slapend" lid van S.O.S. te worden. Dit lidmaatschap houdt in dat u tegen een lagere contributie lid blijft van S.O.S. en de KNGU, maar geen lessen meer mag volgen. Slapend lidmaatschap geldt voor een hele contributieperiode.